विद्युत् प्राधिकरणका आयोजना क्षमताभन्दा कममा सञ्चालन

    1357

    गत वर्षमात्र ५२ करोड ४० लाख युनिट उत्पादन घट्यो

    स्रोत : १२ खरी