‘नाकाबन्दीले जुन चार खर्ब नोक्सानी भयो, त्यति पैसाले बुढीगण्डकी र नलसिंगढ बन्थ्यो’

    1924

    Source : News24