खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइन निर्माण तीव्र, एक महिनामा सकिने

    499
    Source: Karobardaily