सूचना : “विद्युत विधेयक (मस्यौदा)” मा १५ (पन्ध्र) दिनभित्र राय, सुझाब, प्रतिक्रिया पेश गर्नु हुन

2084

ऊर्जा, जलस्रोत र सिंचाई मन्त्रालयबाट  “विद्युत विधेयक (मस्यौदा)” मा १५ (पन्ध्र) दिनभित्र राय, सुझाब, प्रतिक्रिया पेश गर्नु हुन सूचना

“विद्युत विधेयक (मस्यौदा)” मा १५ (पन्ध्र) दिनभित्र राय, सुझाब, प्रतिक्रिया पेश गर्नु हुन

http://moewri.gov.np/images/category/Electricity-Act-2076-Draft.pdf

मिति: २०७६।०५।२४ / 07/09/2019

Source : moewri