Happy New Year 2072 BS

    2112

    NewYear2072

     

    Wish you a happy New Year 2072  with joy, peace and prosperity.

    नब बर्ष २०७२ को पावन अबसरमा यहाको र परिवारको सुस्वास्थ्य, प्रगती र सफलताको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना ब्यक्त गर्दछौ ।