विधुत खपतको लागि मितव्ययिता

  3120

  प्रकाशित मिति : 21/04/2013

  प्रकाशित : The Himalayan Times

  राष्ट्रिय विधुत सेवाको निराकरणका लागि सरकारी र्कायालयहरुले नै विधुत खपतको लागि मितव्ययिता गर्ने कदमहरु चालु राखी सर्वसाधारणलाई सुसूचित गराऔं ।
  नेपाल सरकार
  सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय
  सूचना विभाग

  gov_notice_ele