भारतबाट २१ अर्बको विद्युत् आयात

1202

०७७ को असारबाट आयात प्रतिस्थापनको लक्ष्य, १२ सय ५० मेगावाट राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिने